czwartek, 24 października 2013

Cerkiew prawosławna p.w. św. MikołajaPierwsza znana nam wzmianka o cerkwi św. Mikołaja pochodzi z 1560 r., z czasu pomiaru włócznej miasta. Przez cały czas istnienia cerkwi znajdowały się przy niej szkoła parafialna, schronisko dla ubogich oraz prężne bractwo cerkiewne. Członkowie zrzeszeni w bractwie byli fundatorami oraz opiekunami świątyń kleszczelowskich. W pierwszej połowie XVII w. stawali w obronie praw wyznawców religii greckiej. W 1709 r. kosztem bractwa wybudowano dzwonnicę przy cerkwi św. Mikołaja. Przy wejściu do niej, pod szalówką, widnieje wyryty na belce napis w języku słowiańskim: "Sija zwonnica soorużena 1709 dnia 19 miesiaca maja za tszczanijem bratstwa iże wo Swiatych Otca naszeho Archijereja Nikołaja Czudotworca" u dołu napis w języku polskim: Mayster Jerzy Szybiński. W roku 1839 na terenach Cesarstwa Rosyjskiego dochodzi do likwidacji unii kościelnej, w konsekwencji czego cerkiew parafialna św. Mikołaja po okresie prawie 200 lat powraca do wiary przodków- świętego prawosławia. W sierpniu 1915 roku ludność okolic Kleszczel została ewakuowana w głąb Rosji, a we wrześniu na skutek działań wojennych doszło do zniszczenia cerkwi św. Mikołaja. Pozostała dzwonnica z 1709 r. która od 1937 r. pełni funkcje kaplicy. Gruntownie odrestaurowana w latach 80-tych jest najstarszą budowlą sakralną w mieście.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz