czwartek, 24 października 2013

Ludność żydowska w Kleszczelach22 czerwca 1941 r. w dniu napaści niemieckich okupantów na Związek Radziecki, ludność żydowska miasteczka liczyła 700 osób. Niemcy okrutnie rozprawili się z kleszczelowskimi Żydami. Początkowo represje polegały m. in. na noszeniu Gwiazdy Dawida na ubraniach, zakazie poruszania się po chodnikach. W następnym okresie, podobnie jak w całej Polsce, powstało w Kleszczelach półzamknięte getto. Obejmowało ono około 30 domów - brakowało jedzenia, panował głód. Żydzi byli zmuszani przez Niemców do wykonywania robót przymusowych w Kleszczelach oraz Czeremsze. W październiku 1942 roku kleszczelowscy Żydzi zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince.

Jedynie nielicznym udało się przeżyć Holokaust. Za uratowanie życia Josefowi Białostockiemu jedna z rodzin mieszkająca w Kleszczelach odznaczona została medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Śladami obecności społeczności żydowskiej w Kleszczelach jest kilkanaście nagrobków (macew) na dawnym cmentarzu żydowskim (kirkucie). 
Cmentarz żydowski w Kleszczelach
http://www.archiwumetnograficzne.edu.pl/readarticle.php?article_id=33
http://www.sztetl.org.pl/pl/article/kleszczele/5,historia/


Zdjęcia wykonane w październiku 2013 roku na Kirkucie w Kleszczelach

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz